Nilam

Program Galakan Membaca

Program NILAM

Definisi:

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca di kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cinta kepada budaya membaca dan budaya ilmu.

a) Program NILAM ini merangkumi rancangan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan melalui aktiviti-aktiviti galakan membaca di sekolah.

b) Ia merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun.

c) Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah pada 1999 dan penilaian pembacaan mereka diteruskan sehinggalah mereka tamat persekolahan.

Pelaksanaan NILAM

Bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat dihayati oleh semua warga sekolah, pihak pentadbir sekolah terutama sekali Guru Besar / Pengetua perlu dahulu memahami konsep dan matlamat program ini. Ini kerana mereka perlu memberi taklimat dan penerangan tentang program  ini kesemua warga sekolah. Antara perkara-perkara yang perlu mereka terangka ialah :

 1. Latar belakang gerakan membaca.
 2. Apa itu Nilam
 3. Tujuan Nilam
 4. Aktiviti asas Nilam
 5. Tahap pertama Nilam
 6. Tahap kedua Nilam
 7. Sistem kawalan
 8. Pengiktirafan.

Manakala mesyuarat guru juga perlu diadakan bagi melancarkan lagi perjalanan program ini. Antara agenda yang perlu dibincangkan ialah:

 1. Menyediakan carta organisasi
 2. Menentukan peranan GPMS, Setiausaha Nilam, guru kelas dan guru matapelajaran.
 3. Menyediakan senarai tugas / melibatkan semua staf.
 4. Menentukan dan menyusun jadual perlaksanaan.
 5. Menentukan bahan mencukupi.
 6. Memastikan kelancaran perjalanan program dari segi;
 • pengumpulan data
 • pengesahan
 • pengawalan
 • penilaian.

Lagu Nilam

Membaca dan belajar

Amalan hidup mulia

Jadikanlah panduan

Wawasan anda

Nilam program membaca

Memberikan semangat

Membaca dengan jaya

Budaya kita

Bina Tabiat membaca

Matlamat Nilam kita

Ganjaran yang diberi

tidak terhingga

Jadi rakan pembaca

Juga capai jauhari

Pembaca yang bestari

Anugerah diberi

c/o

Nilam Nilam

Anugerah Nilam

Menerangi jalan suram

Nilam Nilam

Anugerah Nilam

Idaman pembaca jaya

Membaca dan belajar

Amalan hidup mulia

Bina tabiat membaca

Matlamat Nilam kita

Dunia indah sekali

Pasti lebih berseri

Amalan membaca

Menjana minda bestari

(ulang Chorus)

Amalan membaca

Menjana minda bestari

NILAM

~ Untuk mendengar lagu ini sila ke ruangan Download ~
Advertisements
%d bloggers like this: